شماره‌های پیشین نشریه

نشریه بهینه سازی سیستم ها و فرایند های کسب و کار

 

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-تخصصی)

زبان: انگلیسی 

نرخ پذیرش: رایگان

میانگین زمان داوری: 8 هفته

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها